Zaklada Kap za slap


Osnivači i ustroj

Osnivači i ustroj

Mreža udruga osoba s invaliditetom Dalmacije nastala je udruživanjem jedanaest dalmatinskih udruga.

Sve aktivnosti bazirane su na suradnji i snazi udruga članica. Stoga sama ideja vodilja pri osnivanju MUOSID-a nije bila stvaranje jedne jake asocijacije, već stvaranje jakih i kreativnih Udruga na lokalnim razinama, koje će kroz partnerstvo sa ostalim organizacijama civilnog društva, poslovnim i javnim sektorom, biti značajan čimbenik u izgradnji društva istih mogućnosti.

Dragocijenu kariku u provedbi svih aktivnosti, bilo da se radi o projektima bilo o pojedinačnim akcijama, zasigurno čine volonteri svih naših Udruga članica kao i volonteri naših poslovnih partnera. Tako bi organizacija nekih projekta kao što su "Mislimo na dane koji dolaze", "Dodir dobrote", prezantacija na Sajmovima SASO i GAST, bila nezamisliva bez volontera Rotary Cluba SPLIT PLUS, vrijednih djelatnika tvrtki Libor, Čovjek, Sound System i Sajma Split, kao i rada 120 volontera osoba s invaliditetom diljem Dalmacije.

Svi oni ne sudjeluju samo u radu ili završnim detaljima provedbi, već svojim idejama otvaraju puteve novim sadržajima, na taj način motivirajući same osobe s invaliditetom na aktivnije i samopouzdanije djelovanje u vlastitim sredinama.

Mreža udruga osoba s invaliditetom Dalmacije okuplja jedanaest Udruga: Udruga osoba s invaliditetom "Prijatelj" Metković, Udruga osoba s invaliditetom Split, Udruga tjelesnih invalida TOMS, Udruga Sunce Makarska, Udruga osoba s invaliditetom otoka Hvara, Udruga za osobe s mentalnom retardacijom RADOST Ploče, Udruga osoba s invaliditetom Imotski, Udruga tjelesnih invalida AGAPE Omiš, Udruga tjelesnih invalida Sinj, Udruga osoba s invaliditetom Trilj, Udruga osoba s posebnim potrebama DUGA.

Riječ je o području djelovanja koje obuhvaća četiri dalmatinske županije: Splitsko-dalmatinsku u kojoj živi 60 145 osoba s invaliditetom, Zadarsku u kojoj živi 9 874 osoba s invaliditetom, Šibensko-kninsku u kojoj živi 13 472 osoba s invaliditetom te Dubrovačko-neretvansku u kojoj živi 10 089 osoba s invaliditetom.