Zaklada Kap za slap

Najveća djela u povijesti svijeta izgradili su sanjari,
san zaklade Kap za slap je dobrota,
dobrota koja je izbor,
a ne obaveza!

Adresa: Kliška b.b. 21 000 Split, Hrvatska
tel: +385 21 342 745
fax: +385 21 342 746
email: info@zaklada-kapzaslap.hr
            muosid@st.t-com.hr